Hírek, érdekességek

Jogszabályi változás

Született egy jogszabályi változtatás és egy szakmai irányelv is, amelynek létezéséről fontos, hogy tudjanak az érintett szereplők: a  tartós gyógykezelés alatt álló gyermek kategória megjelenése, ami orvosi igazolással érvényesíthető (lsd. melléklet)

A NKT. 4. §-a következő 18. ponttal egészült ki: „18. tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló, akinek az egészségügyi ellátása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89.§-as szerint általános járóbetegszakellátásban vagy az Eütv. 91.§-a szerinti fekvőbeteg-szakellátásban résztvevő szakorvos véleménye alapján az adott nevelési évben, tanévben a harminchat nevelési napot, tanítási napot várhatóan meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben a 8§ (2) bekezdése szerinti formában nem tud részt venni, illetve tankötelezettségét iskolába járással nem tudja teljesíteni

Megszületett a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók ellátásnak irányelve, amely meghatározza a fő szakmai irányvonalakat, valamint tartalmazza az ellátás teljes folyamatát, protokollját, részletes gyakorlati útmutatót nyújt a pedagógusok, az egészségügyi alkalmazottak és az egyéb érintettek számára munkájuk megkönnyítése érdekében.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok/tartos_gyogykezeles_szakmai_iranyelv

MELLÉKLET LETÖLTÉSE